V/v kiểm tra, đối chiếu hồ sơ cá nhân trên hệ thống thông tin CBCC,VC của tỉnh

 File đối chiếu: so-cong-thuong.xls