Thông báo về việc tổ chức thi tuyển công chức, kỳ thi lần thứ 31 năm 2018

Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh thông báo tổ chức thi tuyển công chức, kỳ thi lần thứ 31 năm 2018 đối với các thí sinh đăng ký dự tuyển công chức vào làm việc tại các cơ quan hành chính của tỉnh. Thời gian thi: từ ngày 28/9 đến ngày 30/9/2018 (03 ngày) 

Nội dung Thông báo số 136/TB-HĐTT đính kèm =>136-tb-2018.pdf