​UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo về việc tăng cường sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Công văn số 4506/UBND-CN, ngày 11/9/2017 triển khai thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 7/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện.

Theo đó UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh xây dựng và ban hành quy định về sử dụng điện, thay thế, sửa chữa các trang thiết bị sử dụng điện tại cơ quan, đơn vị theo các quy định hiện hành. Đồng thời phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên của đơn vị phải thực hiện tiết kiệm điện, đưa nội dung tiết kiệm điện vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật nội bộ và thi đua khen thưởng hàng năm. Đôn đốc, rà soát và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nội quy và các quy định hiện hành về tiết kiệm điện.

UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Công ty Điện Quảng Trị, các ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, khuyến khích các hộ dùng điện sinh hoạt và cơ sở kinh doanh dịch vụ sử dụng các loại thiết bị điện có hiệu suất cao và được dán nhãn năng lượng; thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện (tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng, cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị điện, tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên, hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện lớn trong thời gian cao điểm từ 17h-20h hàng ngày...); tuân thủ nghiêm các quy định tại địa phương về chiếu sáng tiết kiệm điện, sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của Công ty Điện lực Quảng Trị trong trường hợp thiếu điện; Chỉ đạo các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các giải pháp tiết kiệm điện theo quy định của Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; hàng năm tiết kiệm ít nhất 1% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm so với năm trước đó.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện đối với hệ thống chiếu sáng công cộng; Giao Sở Thông tin - Truyền thông chỉ đạo Đài Phát thanh - Truyền hỉnh tỉnh, Báo Quảng Trị và các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp với Sở Công Thương, Công ty Điện lực Quảng Trị xây dựng và phát sóng các chương trình truyền hình, truyền thanh, đưa tin bài về tiết kiệm điện, an toàn điện với thời lượng thích hợp bằng các hình thức thích hợp, đồng thời dành thời lượng thông tin tuyên truyền, hỗ trợ chi phí truyền hình và phát thanh theo phương thức cổ động, không tính chi phí quảng cáo.

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Công Thương tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, tổng hợp thông tin các báo cáo và kế hoạch sử dụng năng lượng của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Phát hiện và tham mưu UBND tỉnh xử lý kịp thời các vi phạm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, các trường hợp không thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện, công bố công khai thông tin về tình hình sử dụng điện đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương./.

 

Tác giả bài viết: Đức Tùng - Sở Công Thương Quảng Trị