Sở Công Thương tổ chức kiểm tra tình trạng nhiễm điện trên địa bàn xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị

.

.

Ngày 10/10/2019, Sở Công Thương đã chủ trì phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức Đoàn công tác kiểm tra đo cường độ điện trường đối với đường dây 220kV Đông Hà - Phong Điền và đường dây 500kV Vũng Áng - Đà Nẵng (mạch 1) đoạn qua địa bàn xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị.

Theo phản ánh của UBND xã Hải Lệ về tình trạng nhiễm điện trên địa bàn xã Hải Lệ; Ngày 10 tháng 10 năm 2019, Sở Công Thương đã chủ trì phối hợp với Truyền tải điện Quảng Trị (đơn vị quản lý vận hành), đại diện Lãnh đạo UBND thị xã Quảng Trị, Phòng Kinh tế thị xã Quảng Trị và UBND xã Hải Lệ tổ chức Đoàn công tác kiểm tra đo cường độ điện trường đối với đường dây 220kV Đông Hà - Phong Điền và đường dây 500kV Vũng Áng - Đà Nẵng (mạch 1) đoạn qua địa bàn xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị.

Đoàn công tác đã trực tiếp làm việc với 03 hộ dân có đơn phản ánh và tiến hành đo cường độ điện trường để xác định mức độ ảnh hưởng nhiễm điện của điện cao thế đến cuộc sống của các hộ gia đình nêu trên, quá trình đo có sự chứng kiến của hộ gia đình ông Nguyễn Chấp, ông Ngô Quang Cường và bà Lê Thị Gái thôn Như Lệ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị. Kết quả đo cường độ điện trường tại vị trí trong và ngoài nhà của hộ ông Nguyễn Chấp là 2,46 V/m và 4,88 V/m; tại vị trí Hồ nuôi cá và trong lán trại của ông Ngô Quang Cường lần lượt là 0,28 V/m và 0,15 V/m; Đối với hộ gia đình bà Lê Thị Gái đo dưới vị trí cột 315 đường dây 220kV Đông Hà - Phong Điền là 46,5 V/m và 2,7 V/m trong nhà bếp. Như vậy, kết quả đo cường độ điện trường tại vị trí trong và ngoài nhà của các hộ nêu trên đều nằm dưới mức cho phép được quy định tại khoản 4, Điều 13 tại Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện (cường độ điện trường ngoài nhà nhỏ hơn 5 kV/m và trong nhà nhỏ hơn 1 kV/m).

Đoàn công tác đã lập biên bản, giải thích kết quả đo cường độ điện trường và các quy định của Chính phủ về an toàn điện để các hộ dân được rõ và yên tâm sinh sống bình thường. Qua tiếp xúc với các hộ dân cho thấy do thiếu thông tin nên các hộ chưa hiểu đầy đủ về vấn đề an toàn khi sống gần hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. Vì vậy, Sở Công Thương đã đề nghị Truyền tải điện Quảng Trị phối hợp với UBND xã Hải Lệ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, an toàn sống gần đường dây và trạm biến áp đến với quần chúng nhân dân trên địa bàn xã Hải Lệ nói riêng và nơi có đường dây truyền tải điện 500kV, 220kV đi qua trên địa bàn tỉnh nói chung.
 
Một số hình ảnh đo cường độ điện trường của Đoàn công tác ngày 10/10/2019

Tác giả bài viết: Tin, ảnh: Đức Tùng - Tạ Thị Lài, Phòng QLNL, Sở Công Thương Quảng Trị