Hội nghị quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016 – 2025

.

.

Ngày 8/5/2017, UBND tỉnh tổ chức hội nghị thông qua quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2025 có xét đến năm 2035. Các đồng chí: Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Quân Chính, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp; tham dự còn có đồng chí Nguyễn Bá Cường, Phó Viện trưởng Viện Năng lượng Việt Nam; đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.
 
Trên cơ sở đánh giá hiện trạng phát triển điện lực và kết quả thực hiện quy hoạch giai đoạn 2011-2015 cũng như hiện trạng và dự báo phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị, Viện Năng lượng đã tiến hành xây dựng Đề án quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2016-2025 có xét đến năm 2035.
 
Theo đó mục tiêu và định hướng của Đề án nhằm phát triển lưới điện truyền tải và phân phối đảm bảo đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Quy hoạch lưới điện đồng bộ với tiến độ vận hành các nhà máy điện trên địa bàn; phù hợp với chiến lược phát triển ngành điện, quy hoạch phát triển điện lực và các quy hoạch khác của vùng và các địa phương trong vùng. Hoàn thiện mạng lưới điện 220kV và 110kV khu vực nhằm nâng cao độ ổn định, tin cậy cung cấp điện, giảm thiểu tổn thất điện năng, giảm bán kính lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh, nâng cao tỷ lệ hộ có điện trên địa bàn. Thiết kế lưới điện hợp lý, phù hợp định hướng phát triển của địa phương, các quy hoạch chuyên ngành; giảm diện tích chiếm đất và ảnh hưởng đến môi trường.
 
Đề án cũng đưa ra quy hoạch phát triển nguồn năng lượng tái tạo và cấp điện cho vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo không nối lưới, cơ chế bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trong phát triển điện lực…
 
Theo quy hoạch, khối lượng trạm biến áp (TBA)  cần tăng thêm trong giai đoạn 2016 - 2025 là: đối với TBA 500kV cần xây mới 600 MVA; TBA 220kV cần xây mới 500 MVA, cải tạo mở rộng 250 MVA; TBA 110kV cần xây mới 769 MVA, cải tạo mở rộng 120 MVA. Đối với việc xây dựng đường dây (DZ), trong giai đoạn 2016 - 2025 cần xây mới 206 km DZ 500kV; 234 km DZ 220kV, 268 km DZ 110kv và cải tạo 6km. Tổng vốn đầu tư thực hiện quy hoạch giai đoạn 2016 - 2025 là 2.520 tỷ đồng, chi phí cấp điện cho đảo Cồn Cỏ là 720 tỷ đồng.
 
Sau khi nghe ý kiến trao đổi của các thành viên tham gia, đồng chí Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu: Các ngành chức năng cần phối hợp với Viện Năng lượng trong việc cung cấp các văn bản liên quan như: quy hoạch phát triển đô thị, kế hoạch sử dụng đất để bổ sung, hoàn chỉnh đề án. Mục tiêu đề ra là quy hoạch phát triển lưới điện, truyền tải và phân phối đảm bảo đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương, quy hoạch lưới điện đồng bộ, thiết kế lưới điện hợp lý,  hoàn thiện mạng lưới điện 220 kV và 110 kV khu vực nhằm nâng cao độ ổn định, cung cấp điện, giảm thiểu tổn thất điện năng và tăng tỷ lệ hộ có điện trên địa bàn.
 
Đối với các nội dung cụ thể, về nguồn điện, đơn vị tư vấn cần nghiên cứu đưa vào quy hoạch mảng nhiệt điện khí. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng nguồn điện ở hệ thống sông Đakrông còn rất nhiều tiềm năng, vì vậy nên đưa vào dự báo tiềm năng thủy điện có thể phát triển thêm bao nhiêu công suất.
 
Tương tự đối với điện gió, hiện nay tỉnh đã có quy hoạch của Bộ Công thương xây dựng 4 nhà máy điện gió tại huyện Hướng Hóa (Hướng Linh 1, Hướng Linh 2, Hướng Phùng 1, Hướng Phùng 2), tuy nhiên trên địa bàn tỉnh vẫn còn có nhiều khu vực tiềm năng về khai thác điện gió, cần đưa vào dự báo quy hoạch cho tương lai; ngoài ra cần bổ sung quy hoạch điện mặt trời vào phần phụ lục của đề án...
 
Đồng thời, đề nghị Viện Năng lượng khảo sát quy hoạch, bổ sung phát triển nguồn điện năng lượng mặt trời cho tỉnh. Yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương phối hợp hoàn thiện đề án trình UBND tỉnh xem xét trong thời gian sớm nhất.
  

Tác giả bài viết: Tiến Nhất (Web Quảng Trị)