V/v triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone trên thiết bị điện thoại thông minh (gửi Sở TT&TT)


Chi tiết: => Xem tại đây


.