V/v triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone trên thiết bị điện thoại thông minh (gửi các đơn vị, DN liên quan trên địa bàn)


Chi tiết: => Xem tại đây


.