V/v thực hiện đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5.


Chi tiết: => Xem tại đây


.