TTr Đề nghị phê duyệt phương án và bố trí kinh phí thực hiện dự trữ hàng hóa phục vụ công tác bình ổn thị trường trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến mới


Chi tiết: => Xem tại đây


.