Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng kiểm tra công tác an toàn các công trình thủy điện

Đoàn kiểm tra các công trình thủy điện

Đoàn kiểm tra các công trình thủy điện

Ngày 31/8/2016, đồng chí Hà Sỹ Đồng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác đảm bảo an toàn hồ đập các công trình thủy điện trên địa bàn hai huyện Hướng Hóa và Đakrông trước mùa mưa lũ 2016. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương liên quan.
Đoàn đã đi kiểm tra các công trình thủy điện Đakrông 1, Đakrông 2, Đakrông 3 (huyện Đakrông), Hạ Rào Quán, Khe Giông (huyện Hướng Hóa).

Nhà máy thủy điện Hạ Rào Quán, tại xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa được khởi công xây dựng từ tháng 6/2006, do Công ty cổ phần Sông Cầu làm chủ đầu tư. Nhà máy có quy mô công suất 6,4 MW với 2 tổ máy bao gồm các hạng mục như xây lắp, lắp đặt thiết bị... Dự án xây dựng thủy điện Khe Giông do Công ty Cổ phần đầu tư Thanh Hoa đầu tư tại xã Húc, huyện Hướng Hóa có công suất lắp máy khoảng 4,5MW với tổng mức đầu tư hơn 137 tỷ đồng được khởi công vào tháng 2/2015.

Hiện nay nhà máy đã vận hành thương mại ổn định, đã có doanh thu từ nguồn phát điện, do đó công tác đảm bảo an toàn hoạt động, đặc biệt là khi mùa mưa lũ đến gần rất được quan tâm. Các nhà máy cũng đã triển khai nhiều phương án ứng phó khi thời tiết diễn biến bất thường, đảm bảo cao nhất an toàn tính mạng người dân và tài sản của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, nhìn chung các chủ đập thủy điện đã triển khai công tác an toàn đập, quản lý, vận hành hồ chứa theo đúng quy định, công tác kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng, vận hành đập đã được quan tâm. Đối với các công trình đến thời kỳ kiểm định an toàn đập, Chủ đập đã thuê đơn vị có năng lực để thực hiện kiểm định an toàn đập.

Đối với các công trình đang thi công xây dựng: Đakrông 1, thủy điện Khe Giông qua kiểm tra cho thấy các công trình này cơ bản đã tuân thủ quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng công trình, đều có ý kiến thiết kế cơ sở trước khi phê duyệt dự án đầu tư. Việc quản lý chất lượng công trình xây dựng cũng được các chủ đầu tư quan tâm, triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Đoàn kiểm tra tại công trình thủy điện Hạ Rào Quán
Kiểm tra công trình thủy điện trên địa bàn huyện Đakrông và Hướng Hóa, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng đã nghe các báo cáo cụ thể quá trình hoạt động tích nước, phát điện, công tác đảm bảo an toàn hồ đập.

Sau khi kiểm tra thực địa và nghe báo cáo của lãnh đạo các nhà máy thủy điện, đồng chí Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh hoan nghênh tinh thần chủ động triển khai các phương án phòng chống lũ bão, sẵn sàng ứng phó với tình huống bất thường có thể xảy ra của các đơn vị. Việc thường xuyên kiểm tra an toàn hồ đập và có những giải pháp vận hành đảm bảo an toàn công trình, tính mạng, tài sản của doanh nghiệp, nhà nước và nhân dân phải luôn được đặc biệt quan tâm.

Hiện nay khi mùa mưa lũ đang đến gần, các địa phương, đặc biệt là các đơn vị trực tiếp khai thác các công trình hồ đập cần tập trung quan tâm chỉ đạo và có phương án hợp lý để vận hành công trình, bảo vệ đập dâng, phòng chống lụt bão, trong công tác xây dựng vận hành hồ đập thủy điện cần gắn liền với việc đảm bảo hài hòa về môi sinh môi trường, công tác di dân. Phải luôn có lực lượng thường trực kiểm tra tình trạng hồ đập trong mọi tình huống, kiên quyết không để xảy ra những sơ suất, thiếu sót dẫn đến hậu quả khôn lường, bởi những diễn biến bất ngờ của thời tiết không cho phép con người có thể chủ quan, khinh suất.

Đoàn kiểm tra tại công trình thủy điện Đakrông 1

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhắc nhở đơn vị khai thác các công trình thủy điện phải luôn đặt an toàn lên hàng đầu, cố gắng cao nhất để hạn chế những thiệt hại do thiên tai gây ra.

Nguồn tin: Theo http://www.quangtri.gov.vn