Gần 179 tỷ đồng hoàn thiện cơ sở hạ tầng Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo

Cơ sở hạ tầng tại Khu KTTM đặc biệt Lao Bảo ngày càng hoàn thiện

Cơ sở hạ tầng tại Khu KTTM đặc biệt Lao Bảo ngày càng hoàn thiện

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có quyết định phê duyệt báo cáo khả thi dự án hoàn thiện cơ sở hạ tầng giai đoạn 3 Khu Kinh tế - Thương mại (KTTM) đặc biệt Lao Bảo tại huyện Hướng Hóa, với tổng mức đầu tư 178,680 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu.
Theo đó, dự án đầu tư xây dựng 27 tuyến đường trên địa bàn 5 xã và 1 thị trấn thuộc Khu KTTM đặc biệt Lao Bảo, với tổng chiều dài toàn tuyến 37,09 km. Cụ thể: thị trấn Khe Sanh có 11 tuyến, tổng chiều dài 12,27 km; xã Tân Liên có 3 tuyến, tổng chiều dài 4,01 km; xã Tân Thành có 3 tuyến, tổng chiều dài 5,88 km; xã Tân Hợp có 3 tuyến, tổng chiều dài 5,04 km; xã Tân Long 2 tuyến, tổng chiều dài 2,66 km và xã Tân Lập có 5 tuyến, tổng chiều dài 7,23 km. Tổng diện tích đất sử dụng là 24,44 ha. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2016 - 2020. 

Mục tiêu của dự án là nhằm chỉnh trang đô thị, tạo ra điểm nhấn để khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương và thu hút đầu tư vào Khu KTTM đặc biệt Lao Bảo; đặc biệt là phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch, góp phần phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, sớm đưa Khu KTTM đặc biệt Lao Bảo trở thành đô thị động lực cấp I (đô thị loại III) trên tuyến biên giới Việt - Lào. Ngoài ra, việc thực hiện dự án còn góp phần hỗ trợ phát triển cho các khu vực nông thôn, biên giới, tăng thu nhập cho người dân, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo an ninh biên giới quốc gia. 

Nguồn tin: Theo Báo Quảng Trị