Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức cuộc thi tìm hiểu về cải cách hành chính của Sở Công Thương năm 2018.

.