Quyết định ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2018 của Sở Công Thương

.