Báo cáo kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với sự phục vụ cơ quan hành chính 6 tháng đầu năm 2019 của Sở Công Thương Quảng Trị

.